KUNDESERVICE

MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE SUNGLASSES SHOP


Sidst ændret: [2018-11-14]

I medfør af denne meddelelse om databeskyttelse informerer vi, MyOptique Group Ltd, dig om, hvilke af dine personoplysninger vi indsamler, når du besøger vores websted eller gør brug af vores tjenester, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Dine personoplysninger er enhver form for information om dig, herunder i særdeleshed dit navn og dine kontaktoplysninger, såsom din hjemmeadresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.

Vi anbefaler, at du tager dig tid til at læse denne meddelelse om databeskyttelse grundigt igennem. Det er yderst vigtigt, at du fuldt ud forstår, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvordan vi beskytter dine data. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, er du naturligvis velkommen til at kontakte os gennem nedenstående kanaler:

Vores kontaktoplysninger er: Essilor International, dk@sunglassesshop.com

Vores databeskyttelsesrådgiver er: Laurent Teyssandier, dpo@myoptiquegroup.com


DISSE PERSONOPLYSNINGER, INDSAMLER VI

Oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores websted

Når du tilgår vores websted, indsamler og opbevarer vi automatisk nogle af dine oplysninger i vores serverlogs samt i cookies, der er små filer, som vi sender til din computer, når du besøger vores websted.

Disse data gør det ikke muligt for os at identificere dig direkte, men de registrerer data i forbindelse med din brug af vores websted, såsom de sider, du har besøgt, datoen og tidspunktet, du besøgte disse sider, dine søgninger, oplysninger om din enhed (hardwaremodel, versionen af dit operativsystem, entydigt enheds-id, IP-adresse, hardwareindstillinger, browsertype, browsersprog), datoen og tidspunktet for din anmodning og URL-adressen på det henvisende websted.

Vi kan benytte os af tredjepartsannoncører eller associerede selskaber til at vise reklamer på vores websted. Disse tredjepartsannoncører eller associerede selskaber kan hver især placere eller genkende en cookiefil på din browser i forbindelse med annonceringen på webstedet. Vi kan ikke se de oplysninger, der indsamles eller opbevares i tredjepartscookies. Vi stiller ikke personoplysninger om dig til rådighed for disse tredjepartsannoncører eller associerede selskaber eller til andre tredjeparter.

Det er ikke nødvendigt at udlevere dine personoplysninger, hvis du blot ønsker at besøge vores websted. Det betyder, at du kan vælge ikke at acceptere cookies ved at konfigurere din webbrowser i overensstemmelse hermed (se afsnittet "Hjælp" i din browser for at få yderligere oplysninger). Det er imidlertid sandsynligt, at det vil få negativ betydning for din oplevelse på webstedet, hvis du fravælger cookies, da det vil forhindre dig i at få adgang til visse dele af webstedet.


Oplysninger, som vi indsamler, når du tilmelder dig eller bestiller produkter

Visse af de tjenester, der tilbydes på vores websted, kræver, at du tilmelder dig. Hvis du ønsker at benytte dig af disse tjenester, beder vi dig om at udlevere visse personoplysninger, og vi vil være taknemmelige, hvis du forsyner os med udførlige og nøjagtige oplysninger og desuden giver os besked, hvis dine oplysninger har brug for at blive opdateret. Hvis du ikke forsyner os med udførlige og nøjagtige oplysninger, eller hvis du ikke giver os besked, når dine oplysninger skal opdateres, kan vi muligvis ikke levere de tjenester, som du anmoder om.

Vi indsamler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Identifikationsoplysninger, herunder dit navn, dit telefonnummer, din e-mailadresse, hjemmeadresse, login og adgangskode, foto og fødselsdato (eller alder).
 • It-data, herunder data i forbindelse med din brug af vores websted, såsom de sider, du har besøgt, datoen og tidspunktet, du besøgte disse sider på, dine søgeforespørgsler, oplysninger om din enhed (hardwaremodel, versionen af dit operativsystem, entydige enheds-id'er, IP-adresse, hardwareindstillinger, browsertype, browsersprog), datoen og tidspunktet for din anmodning og URL-adressen på det henvisende websted.
 • Vi indsamler ikke finansielle oplysninger, herunder dine kreditkortoplysninger. Når du afgiver en ordre, omdirigeres du til en tredjepartsserviceudbyder, der varetager betalingsprocessen.

SÅDAN BRUGER VI DE PERSONOPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER

Vi bruger udelukkende dine personoplysninger inden for de rammer, der er tilladt i henhold til gældende love og bestemmelser. Nogle gange kan vi være nødt til at gøre brug af dine personoplysninger, fordi love og bestemmelser pålægger os at gøre det. Uanset hvad træffer vi ingen automatiske afgørelser udelukkende på grundlag af automatisk behandling, som kan have retsvirkning eller en anden form for væsentlig indvirkning på dig.

Vi kan bruge dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi bruger dine identifikationsoplysninger til at muliggøre leveringen af varer, som du har købt af os, opdatere dig om statussen på din bestilling, sende påmindelser om fornyelse, behandle automatiske genbestillinger, håndtere returvarer og vedligeholde din konto samt til at kontakte dig i tilfælde af produkttilbagekaldelse. En sådan behandling sker på grundlag af den aftale, som vi indgår.
 • Vi anonymiserer dine IT-data og bruger dem til at forbedre din oplevelse på vores websted, identificere og rapportere fejl og problemer, vurdere, hvordan ændringer påvirker kundeadfærden, samt til at analysere og forbedre webstedets ydeevne. Denne proces udføres med henblik på vores legitime interesser.

SÅ LÆNGE BEHOLDER VI DE PERSONOPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER

Opbevaringsperioderne for dine personoplysninger kan ses i tabellen nedenfor:


Datakategori


Opbevaringsperiode

     

Identifikationsoplysninger, inklusive synsstyrke og helbredsmæssige oplysninger

Mindst 10 år (et krav fra det britiske optikerforbund, General Optical Council)

Identifikationsoplysninger, eksklusive synsstyrke og helbredsmæssige oplysninger

5 år

Finansielle oplysninger

Disse lagres ikke på nogen af vores systemer

It-data

5 år


PERSONOPLYSNINGER, SOM VI DELER

Vi informerer dig om, at vi kan dele dine personoplysninger med virksomheder uden for MyOptique Group, forudsat at dit samtykke hertil indhentes.


Datakategori


Modtagerkategori


Placering

     

Identifikationsoplysninger

Behandling af onlinetransaktioner, bestillingsopfyldelse, markedsføring, reklamemeddelelser, bestillingsanalyse

EU

Finansielle oplysninger

Behandling af onlinetransaktioner

EU

It-data

Analyse af kundernes indkøbsadfærd

EU


SÅDAN BESKYTTER VI PERSONOPLYSNINGER

Vi har truffet foranstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse, herunder uden begrænsning:

 • Vi indfører og vedligeholder sofistikerede tekniske foranstaltninger, som sikrer, at dine personoplysninger registreres og behandles i al fortrolighed og sikkerhed.
 • Vi indfører og vedligeholder hensigtsmæssige begrænsninger af adgangen til dine personoplysninger og overvåger adgangen til samt brugen og overførslen af personoplysninger.
 • Vi pålægger alle vores medarbejdere, der har adgang til dine personoplysninger, at indgå en hemmeligholdelsesaftale eller lignede aftaler, der pålægger dem forpligtelser om at efterleve vores databeskyttelses- og fortrolighedskrav.
 • Vi pålægger alle samarbejdspartnere og tredjepartsserviceudbydere, med hvem vi kan dele dine personoplysninger, at efterleve samtlige gældende databeskyttelses- og fortrolighedskrav.
 • Vi stiller med jævne mellemrum databeskyttelsesuddannelse til rådighed for de af vore medarbejdere og tredjeparter, der har adgang til personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER

I henhold til gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser har du ret:

 • Til indsigt i, berigtigelse af og/eller sletning af dine personoplysninger.
 • Til at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af disse.
 • Til at fortælle os, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os.
 • Til under visse omstændigheder at kræve, at visse af dine personoplysninger overføres til dig eller en tredjemand.
 • Til, i den udstrækning vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, at trække dit samtykke tilbage, uden at dette berører lovligheden af vores behandling, der er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.

Vi gør en stor indsats for at sætte dig i stand til at udøve dine rettigheder: med henblik på at gøre dette kan du kontakte os via de kanaler, der er anført i begyndelsen af denne meddelelse om databeskyttelse. Oplys følgende information, så du kan fremsætte din anmodning med behørigt hensyn:

 • Dit for- og efternavn samt en fotokopi af dit id-kort.
 • Din specifikke henstilling (dvs. de rettigheder, du ønsker at udøve).
 • Datoen for henvendelsen og din underskrift (hvis du sender din henvendelse med posten).

Hvis du ikke mener, at vi har behandlet din anmodning tilfredsstillende, kan du desuden indgive klage om vores behandling af dine personoplysninger til en databeskyttelsesmyndighed.


ÆNDRINGER TIL DENNE MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE

Vi gennemgår jævnligt vores meddelelse om databeskyttelse, i særdeleshed med henblik på at bringe den i overensstemmelse med nye love og bestemmelser vedrørende databeskyttelse. Men selvom denne meddelelse om databeskyttelse kan ændres til enhver tid, vil vi ikke indskrænke dine rettigheder i henhold til denne meddelelse om databeskyttelse uden dit udtrykkelige samtykke.